Proizvođači i dobavljači za identifikaciju vrsta - kineska tvornica za identifikaciju vrsta