Proizvođači i dobavljači izotermalnih kolorimetrijskih detektora nukleinskih kiselina - Kina Tvornica izotermalnih kolorimetrijskih detektora nukleinskih kiselina

  • ND300

    ND300

    Nova generacija tehnologije brzog otkrivanja nukleinske kiseline Kolorimetrijska izotermalna tehnologija otkrivanja nukleinske kiseline nova je tehnologija brzog otkrivanja nukleinske kiseline koju je neovisno razvio nederbio za potrebe brzog otkrivanja na licu mjesta, a koja može pružiti točnu, brzu, intuitivnu i kvalitativno otkrivanje nukleinske kiseline rezultate.